Näin säästät perintöverossa

perintöveroPerinnön saaminen liittyy siinä mielessä ikävään asiaan, että se tarkoittaa väistämättä sitä, että läheisesi on menehtynyt. Perinnöstä joudut maksamaan myös perintöveroja. Ensimmäinen seikka on usein sen verran rankka juttu, ettei jälkimmäisen pohtimiseen välttämättä jää kovin paljon voimia. Tästä syystä perintöveroon liittyviä veroasioita olisikin hyvä selvitellä hyvissä ajoin.

Esimerkiksi 200 000 € arvoisen perinnön kohdalla on mahdollista säästää jopa reilut 30% verojen määrässä jos perintö olisi jaettu perillisille jo elinaikana, ja jolloin perintöveron sijasta maksettavaksi tulisikin lahjavero.

Kerromme tässä artikkelissa millainen perintöverotus on käytössä Suomessa, ja kuinka perintöveron kohdalla on mahdollista säästää huomattavia summia. Asioihin on hyvä perehtyä jo ennen kuin perinnönjako on ajankohtaista, sillä siten voi säästää sekä aikaa että vaivaa tilanteessa, jossa omat voimat eivät tahdo surun läpikäymisen lisäksi riittää juuri muuhun kuin surutyöhön.

Suomalainen perintöverotus

On hyvä tietää, että jos saat perintöä alle 20 000 €, ei sinun tarvitse maksaa tästä summasta veroa. Myös perinnönjättäjältä jälkeen jäänyt tavanomaiseksi katsottava kodin irtaimisto on 4 000 € saakka verovapaata. Muutoin veron määrään vaikuttavat perintöosan suuruus, sekä perinnönsaajan ja vainajan sukulaisuussuhde.

1. veroluokassa, perinnön ollessa arvoltaan 20 000 – 40 000 €, maksetaan veroa alarajan kohdalla 100 € ja ylimenevältä osalta 7%. Perinnön arvon ollessa 40 000 € – 60 000 € maksetaan veroa alarajan kohdalla 1 500 €, ja ylimenevältä osalta 10%. Veron määrä nousee asteittain ja perinnön ollessa 1 000 000 € tai enemmän, on veron määrä alarajan kohdalla 149 700 €, ja ylimenevältä osalta 19%.

1. veroluokkaan kuuluvat aviopuoliso, perillinen ylenevässä taikka alenevassa polvessa, mikä tarkoittaa lasta, lastenlasta, vanhempaa, isovanhempaa ja niin edelleen. Samoin siihen kuuluu aviopuolison perillinen alenevassa polvessa, sekä joissakin tapauksissa myös kihlakumppani.

2. veroluokassa verotus on kireämpää, ja tähän luokkaan kuuluvat perinnönjättäjän edellä mainitsemattomat sukulaiset ja henkilöt.

Kuinka perintöverossa voi säästää?

Suunnitelmallisuus on kaiken a ja o haluttaessa säästää perintöverossa. Jos perinnönjättäjä lahjoittaa omaisuutensa perillisilleen jo elinaikanaan, jää perillisille maksettavaksi vain lahjavero. Esimerkiksi asunnon voi lahjoittaa siten, että pitää itsellään asuntoon eliniän kestävän hallintaoikeuden. On hyvä muistaa, että hallintaoikeus kuitenkin rasittaa omaisuutta, ja pienentää tätä kautta siis myös lahjaveron suuruutta.

Lahjaveron määrää voidaan pienentää myös siten, että omaisuus jaetaan useammalle henkilölle kuin mitä se perinnönjaossa menisi. Esimerkiksi lasten lisäksi omaisuutta voi lahjoittaa myös lapsenlapsille. Kun perillisiä on monta, on hyvä vinkki hyödyntää perintöveroon liittyvää alarajaa, eli 20 000 € osuutta, josta ei tarvitse maksaa perintöveroa. Toivomuksen tällaisesta toimintatavasta voi lisätä vaikkapa omaan testamenttiin. Tämä vinkki ei toki sovellu miljoonaomaisuuksiin, mutta jos omaisuutta on hieman vähemmän ja lapsia taikka lapsenlapsia useita, on vinkki hyvä pitää mielessä.